NepremičnineSTANOVANJSKO NASELJE RASKOVEC - VRHNIKA
(celostno naselje 22 stanovanjskih hiš)
Lokacija Raskovec - Vrhnika
Leto 2011
Bruto površina plakat.pdf
plakat.pdf
Vrednost cenik.pdf
cenik.pdf