Ponudba

Faze A-E Faza F Fazi G+H
  • Izvedba GOI (gradbeno obrtniških in inštalacijskih del)
  • Svetovanje
  • Nadzor
  • Inženiring